>

Temel besinimiz ekmeğin ham maddesi olan unun üretimi, buğdayın alımı, uygun depolanması, temizlenmesi, işlenmesi, paketlenmesi ve sevkiyatı her aşamada olağanüstü bir dikkat, özen ve denetim ile yapılmaktadır.
anıl un ununhikayesi
Yaşamımızda çok büyük önem taşıyan gıda ham maddelerinden unun kullanılabilir bir ürün haline gelebilmesi için ne tür kademelerden geçtiğini kısaca şöyle sıralayabiliriz; 

Seçilmiş üretici yada silolardan alınan buğdaylar öncelikle fabrika depolarına alınır. İşlenme sırası gelen buğdaylar helezon sistemleriyle tesislere alınır ve öncelikle havalı sistemler sayesinde temizlenir ve su verilerek yıkanır. Daha sonra ambarlara alınarak en az 12 saat olmak üzere dinlenmeye bırakılır. Böylelikle buğday artık üretim için hazır hale gelmiş bulunur.